[16 มกราคม 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
[15 มกราคม 2561]
ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
[15 มกราคม 2561]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 05 มกราคม 2561
ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือกำหนด งบประมาณ 5,555,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสน - 04 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 29 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง ตาราง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน - 14 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 14 ธันวาคม 2560
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 29 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง ตาราง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน - 14 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 14 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง ตาราง ป.ป.ช. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 14 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 14 ธันวาคม 2560
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 - 12 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 - 06 ตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 - 08 กันยายน 2560
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560
 
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 2 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 เบอร์โทรศัพท์ 055880500
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์